מעשיה - חנות יוצרת. מעשה ידי אדם בחפץ לב.

  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
"רפורמה חברתית תתאפשר רק לנוכח שינוי אישי וכן אמיתי של יחידים רבים. התיקון של היחיד הוא התיקון של החברה" מהאטמה גנדי